Excel cho vietmac.com.vn 365 Excel đến vietmac.com.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bạn thực hiện hàm SUMIF nhằm tính tổng những giá trị vào một phạm vi đáp ứng tiêu chí mà bạn xác định. Ví dụ: mang sử trong một cột chứa những số, các bạn chỉ ý muốn tính tổng phần đa giá trị lớn hơn 5. Chúng ta cũng có thể sử dụng công thức sau: =SUMIF(B2:B25,">5")


*

Mẹo: 

Nếu muốn, chúng ta cũng có thể áp dụng tiêu chí cho một phạm vi, rồi tính tổng các giá trị tương ứng trong một phạm vi khác. Ví dụ: phương pháp =SUMIF(B2:B5, "John", C2:C5) chỉ tính tổng những giá trị vào phạm vi C2:C5, trong đó các ô tương xứng ở phạm vi B2:B5 bằng "John".

Bạn đang xem: Ý nghĩa hàm sumif


Quan trọng: Hàm SUMIF trả về công dụng không đúng đắn khi bạn dùng nó để khớp những chuỗi dài thêm hơn nữa 255 cam kết tự hoặc cùng với chuỗi #VALUE!.


Cú pháp

SUMIF(range, criteria, )

Cú pháp hàm SUMIF có các đối số sau đây:

phạm vi Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Các ô vào mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng giỏi tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn rất có thể chứa những ngày ở định hình Excel tiêu chuẩn chỉnh (ví dụ bên dưới).

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. Có thể bao hàm các ký tự đại diện thay mặt - dấu chấm hỏi (?) để khớp với ngẫu nhiên ký tự đối kháng nào, vết sao (*) để khớp với ngẫu nhiên chuỗi cam kết tự nào. Nếu bạn có nhu cầu tìm một vệt chấm hỏi hay vệt sao thực sự, hãy gõ dấu vấp ngã (~) trước ký tự.

Ví dụ: tiêu chí hoàn toàn có thể được thể hiện là 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", hoặc TODAY().


Quan trọng: Mọi tiêu chí văn bản hoặc mọi tiêu chí bao gồm biểu tượng lô-gic hoặc toán học đều phải được đặt vào dấu ngoặc kép ("). Nếu tiêu chí ở dạng số, ko cần dấu ngoặc kép.


sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác định vào đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

Sum_range có cùng size và làm nên với dải ô. còn nếu không thì hiệu suất rất có thể sẽ cách quãng và bí quyết sẽ tính tổng một dải ô ban đầu với ô đầu tiên trong ô sum_range nhưng tất cả cùng kích cỡ với dải ô. Ví dụ:

phạm vi

sum_range

Các ô được tính tổng thực tế

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:K5

B1:B5

Ví dụ

Ví dụ 1

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng dưới đây và dán lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, dìm F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem tất cả dữ liệu.

Giá trị không cử động sản

Tiền hoa hồng

Dữ liệu

$100.000

$7,000

$250,000

$200,000

$14,000

$300,000

$21,000

$400,000

$28,000

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho các giá trị tài sản lớn hơn $160.000.

$63,000

=SUMIF(A2:A5,">160000")

Tổng những giá trị tài sản to hơn $160.000.

$900,000

=SUMIF(A2:A5,300000,B2:B5)

Tổng chi phí hoa hồng cho những giá trị gia sản bằng $300.000.

$21,000

=SUMIF(A2:A5,">" & C2,B2:B5)

Tổng tiền hoa hồng cho những giá trị tài sản lớn hơn giá trị trên C2.

$49,000

Ví dụ 2

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên lựa chọn chúng, dìm F2 và kế tiếp nhấn Enter. Ví như cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột để xem tất cả dữ liệu.

Nhóm

Thực phẩm

Doanh số

Rau

Cà chua

$2,300

Rau

Cần tây

$5,500

Trái cây

Cam

$800

$400

Rau

Cà rốt

$4,200

Trái cây

Táo

$1,200

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUMIF(A2:A7,"Trái cây",C2:C7)

Tổng lệch giá của toàn cục thực phẩm trong nhóm "Trái cây".

$2,000

=SUMIF(A2:A7,"Rau",C2:C7)

Tổng lợi nhuận của tổng thể thực phẩm trong nhóm "Rau".

$12,000

=SUMIF(B2:B7,"*es",C2:C7)

Tổng lệch giá của cục bộ thực phẩm bao gồm tên hoàn thành là "es" (Cà chua, Cam và Táo).

$4,300

=SUMIF(A2:A7,"",C2:C7)

Tổng lệch giá của cục bộ thực phẩm không nằm trong nhóm nào.

Xem thêm: Sinh Năm 1992 Mệnh Gì? Hợp Tuổi Thân 1992 Mệnh Gì Tuổi Nhâm Thân Sinh Năm 1992 Mệnh Gì

$400

Đầu Trang

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.

Hàm SUMIFS cộng tất cả các tham đối đáp ứng nhiều tiêu chuẩn

Hàm SUMSQ cộng những giá trị sau khoản thời gian thực hiện nay phép toán bình phương trên mỗi cực hiếm đó